CHANNEL1 : ONLINE
CHANNEL2 : ONLINE
CHANNEL3 : ONLINE

Ranking - Players

# Name Empire Level EXP
81 Elektra Shinsoo 70 3226042
82 Dant Shinsoo 70 2018901
83 BladeDounete Jinno 69 7971255
84 Shiro Jinno 69 1734146
85 DakuoOkami Jinno 69 1240969
86 Okami Jinno 69 799822
87 Sportek Shinsoo 68 52650545
88 boulette Shinsoo 68 31148674
89 HNK Shinsoo 68 23998263
90 ItsHoll Shinsoo 67 58514269
91 Nanoki Shinsoo 67 30536258
92 Sakura Shinsoo 67 20209765
93 Nemesis Jinno 67 2112177
94 AzaynBuff Shinsoo 66 51280264
95 PVE Shinsoo 66 45144199
96 VolvicFraise Jinno 66 35770412
97 Yurr Shinsoo 66 29237064
98 Turbira Jinno 65 41839916
99 Lynix Jinno 65 2340084
100 Infection Shinsoo 65 1099988